15. марта 2022.

Инвестиционо одржавање МЗ Ковиљ са партерним уређењем

Током 2020.године извођени су радови на инвестиционом одржавању месне заједнице у улици Лазе Костића 70 у Ковиљу, КП 1757, КО Ковиљ. У питању је објекат који је стар више од једног века, заштићен Законом као споменик културе, изграђен у класичном […]
14. марта 2022.

Изградња објекта месне заједнице Сајлово

У циљу проширења и дисперзије градских и приградских насеља и њихових садржаја Град Нови Сад је у насељу Сајлово, у Улици Горње Сајлово, на парцели број 9118/7, К.О. Нови Сад IV изградио објекат Месне заједнице. Израда пројекта за извођење радова, […]
14. марта 2022.

Радови на уређењу пословног простора у Аполо центру – ТОНС као и радови на уређењу дела фасаде Аполо центра

Крајем 2021. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на уређењу ентеријера пословног простора у објекту Аполо центра, Трг Слободе бр. 3 у Новом Саду, на месту некадашњег Mc Donalds-a, као и радове […]
14. марта 2022.

Реконструкција објекта дома пензионера у кисачу

Изведени су радови на реконструкцији приземног објекта у улици Словачка број 10 у Кисачу (КП 4157, КО Кисач). Један део објекта користи Удружење пензионера – месна организација Кисач, а други део хуманитарна организација „Црвени крст“.    Објекат се налази у […]
14. марта 2022.

Изграђен и опремљен нови објекат дома пензионера у каћу

У току 2020. и 2021. године изграђен је нови објекат намењен Удружењу пензионера Града Новог Сада – месне организације у Каћу. Објекат је изграђен у улици Стефана Немање бб, на парцели бр. 427/12, К.О. Каћ. Инвеститор је Градска управа за […]
11. марта 2022.

Радови на изградњи Дома здравља „Адице“ у Новом Саду

Повећане потребе за пружање здравствених услуга на територији Града Новог Сада утицали су на изградњу новог објекта Дома здравља „Адице“ , спратности П+1, у улици Смедеревска број 1, блок између улица Смедеревске, Симе Шолаје, Жикице Јовановића и Бањалучке, КП 2478/43 […]