04/05/2024

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5, за четворочлано домаћинство

На основу члана 107. став 4. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20–др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
26/04/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Бранка Радичевића 1, 1А, 1Б и 1В

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 27. октобра 2023. године и Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 17. априла 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  улица […]
25/04/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада у Новом Саду улица Милеве Симић број 22 путем прикупљања писаних понуда

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019–II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
23/04/2024

Одлука Скупштине Града Новог Сада од 19.04.2024. године о додели стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, за петочлано домаћинство

На основу члана 108. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/16 и 9/20–др.закон) и чл. 10. и 11. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени […]
23/04/2024

Одлука Скупштине Града Новог Сада о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за петочлано домаћинство, лицу које је борац I категорије

На основу члана 108. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/16 и 9/20–др.закон) и члана 10. став 3. и члана 12. Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени […]
23/04/2024

Одлука Скупштине Града Новог Сада о додели стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55, као вид стамбене подршке, за двочлано домаћинство, лицу које је ратни војни инвалид

На основу члана 108. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/16 и 9/20–др.закон) и члана 10. став 3. и члана 12. Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени […]