22/11/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
14/11/2023

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић 22

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019-II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
19/10/2023

Изградња објекта Дома пензионера у Старим Лединцима

У самом центру насеља Нови Лединци, на парцели где се налази Месна заједница, Дом културе и велики плато са спомеником, током 2022. и 2023.године, изграђен је објекат за потребе старих и одраслих лица. Град је издвојио значајна средства за ову […]
10/10/2023

РЕКОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА МАЂАРСКОГ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

06/10/2023

ИЗГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА – ЗГРАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈА П+1, РАДНИЧКА 32, НОВИ САД, КП 741/13 КО НОВИ САД II

 У току 2022. и 2023. године Градска управа за имовину и имовинске послове Града Новог Сада извела је радове на изградњи полицијске станице у Радничко 32 у Новом Саду, као и радове на изградњи саобраћајница око објекта са партерним уређењем. […]
02/10/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]