7. марта 2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове – извршилац за имовинско-правне послове у области непокретности

Радно место које се попуњава: извршилац за имовинско-правне послове у области непокретности, које је разврстано у звање саветник – 1 извршилац на неодређено време. Конкурс
7. марта 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за четворочлано домаћинство: Преузмите листу
7. марта 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано домаћинство: Преузмите листу
7. марта 2022.

Јавни позив за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће

На основу члaна 6. Одлуке о помоћи за озакоњење стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19 и 59/20), Комисија за остваривање помоћи за озакоњење стана или породичне куће расписује Ј А В […]
10. фебруара 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за петочлано домаћинство: Преузмите листу
25. јануара 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство: Преузмите листу