15/01/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Поштанска број 7

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-126/2023–II од 07. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
04/01/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019–II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
30/12/2023

Јавни позив за доделу станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Кисачка број 55

На основу члана 7. Одлуке о додели стана или породичне куће као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 43/19, 49/19 и 55/20) и Одлуке о Програму стамбене подршке доделом станова у јавној својини Града Новог Сада у […]
22/12/2023

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у […]
07/12/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада„, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-296/2023–II од […]
05/12/2023

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА, У НОВОМ САДУ, УЛИЦА МИЛЕВЕ СИМИЋ БРОЈ 22, ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА  […]