14. марта 2022.

Радови на уређењу пословног простора у Аполо центру – ТОНС као и радови на уређењу дела фасаде Аполо центра

Крајем 2021. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на уређењу ентеријера пословног простора у објекту Аполо центра, Трг Слободе бр. 3 у Новом Саду, на месту некадашњег Mc Donalds-a, као и радове […]
14. марта 2022.

Реконструкција објекта дома пензионера у кисачу

Изведени су радови на реконструкцији приземног објекта у улици Словачка број 10 у Кисачу (КП 4157, КО Кисач). Један део објекта користи Удружење пензионера – месна организација Кисач, а други део хуманитарна организација „Црвени крст“.    Објекат се налази у […]
14. марта 2022.

Изграђен и опремљен нови објекат дома пензионера у каћу

У току 2020. и 2021. године изграђен је нови објекат намењен Удружењу пензионера Града Новог Сада – месне организације у Каћу. Објекат је изграђен у улици Стефана Немање бб, на парцели бр. 427/12, К.О. Каћ. Инвеститор је Градска управа за […]
11. марта 2022.

Радови на изградњи Дома здравља „Адице“ у Новом Саду

Повећане потребе за пружање здравствених услуга на територији Града Новог Сада утицали су на изградњу новог објекта Дома здравља „Адице“ , спратности П+1, у улици Смедеревска број 1, блок између улица Смедеревске, Симе Шолаје, Жикице Јовановића и Бањалучке, КП 2478/43 […]
10. марта 2022.

Радови на изградњи Културне станице „Слана бара“ у Новом Саду са партерним уређењем

У циљу реализације пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“, Градска управа за имовину и имовинске послове Града Новог Сада извела је радове на изградњи културне станице „Слана бара“ у Новом Саду као и радове на партерном уређењу објекта […]
7. марта 2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове – извршилац за управно-стамбене послове

Радно место које се попуњава: извршилац за управно-стамбене послове, које је разврстано у звање саветник – 1 извршилац на неодређено време. Конкурс