16. маја 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство

Констатује се да је Одлуком о програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20) опредељен стан број 33, површине 26м2, у Новом Саду, Браће Могин 10, на […]
7. маја 2022.

Одлука о додели стамбене подршке за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6, изграђеном на парцели број 731/7 КО Нови Сад IV: […]
7. априла 2022.

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – Једночлано домаћинство

Утврђује се предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство. Предлог листе
15. марта 2022.

Радови на реконструкцији и санацији Дома културе у Ковиљу са партерним уређењем

Објекат Дома културе у Ковиљу стар више од једног века је током 2020, 2021 и почетком 2022.године добио своје ново рухо. Извршени су радови на реконструкцији и санацији објекта, а и партер је комплетно уређен.  Лоциран у најдужој улици у […]
15. марта 2022.

Инвестиционо одржавање МЗ Ковиљ са партерним уређењем

Током 2020.године извођени су радови на инвестиционом одржавању месне заједнице у улици Лазе Костића 70 у Ковиљу, КП 1757, КО Ковиљ. У питању је објекат који је стар више од једног века, заштићен Законом као споменик културе, изграђен у класичном […]
14. марта 2022.

Изградња објекта месне заједнице Сајлово

У циљу проширења и дисперзије градских и приградских насеља и њихових садржаја Град Нови Сад је у насељу Сајлово, у Улици Горње Сајлово, на парцели број 9118/7, К.О. Нови Сад IV изградио објекат Месне заједнице. Израда пројекта за извођење радова, […]