14/02/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Бранка Радичевића 1, 1А, 1Б и 1В

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 27. октобра 2023. године и Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-124/2023–II од 26. децембра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ  улица […]
14/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за четворочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20–др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
12/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за трочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон), члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог […]
05/02/2024

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице ББ, ламела 5 за петочлано домаћинство

На основу члана 107. став 2. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, бр. 104/16 и 9/20-др. закон) и члана 9. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града […]
29/01/2024

Јавни оглас ради отуђења непокретности из јавне својине Града Новог Сада, у Новом Саду, улица Милеве Симић број 22

На основу Одлуке Градског већа Града Новог Сада, број: 020-609/2019–II од 27. октобра 2023. године,  ГРАД НОВИ САД  ГРАДСКА УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И ИМОВИНСКО–ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ улица Народног фронта 53, Нови Сад  објављује  ЈАВНИ ОГЛАС  РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ […]
22/01/2024

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23) в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско–правне послове Нови Сад, доноси  ОДЛУКУ  О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ  Преузмите: Одлука о […]