06/06/2022

Предлог Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Кисачка број 55-трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке, куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Кисачка број 55 – трочлано домаћинство: Предлог листе реда
03/06/2022

Предлог Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за станове у Новом Саду, Банатска 4а-трочлано домаћинство, Булевар цара Лазара 47-петочлано домаћинство и Кисачка 55-двочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама, Банатска 4а – трочлано домаћинство, Булевар цара Лазара 47 – петочлано домаћинство и Кисачка 55 – двочлано […]
27/05/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство

Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града Новог Сада на LI. седници од 24.05.2022. године утврђује Листу реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за трочлано домаћинство Преузмите […]
23/05/2022

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама Ђорђа Магарашевића број 4-двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д-трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама, Футошки пут број 14Д – трочлано домаћинство и Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство: Преузмите листе: […]
17/05/2022

Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Новог Сада у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања

Предмет отуђења:  Предмет отуђења су покретне ствари у јавној својини Града Новог Сада, према списку који садржи ближе карактеристике, почетне купопродајне цене и износ депозита, и који је саставни део овог огласа. Преузмите оглас: Оглас
16/05/2022

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство

Констатује се да је Одлуком о програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20) опредељен стан број 33, површине 26м2, у Новом Саду, Браће Могин 10, на […]