18. јануара 2023.

Одлука о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину и табеларни приказ Плана ЈН

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) в.д. Начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове Нови Сад, доноси: Одлуку о усвајању плана јавних набавки за 2023. годину Преузмите: Одлука о усвајању
12. јануара 2023.

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
31. децембра 2022.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавног својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-473/2022-II од 27.112.2022. […]
21. децембра 2022.

Радови на уређењу пословног простора у улици Цара Душана 27 у Новом Саду

У току 2022. године Градска управа за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада извела је радове на текућем одржавању пословног простора у објекту у улици Цара Душана 27 у Новом Саду, као и радове на текућем одржавању фасаде и […]
8. децембра 2022.

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2022. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
17. новембра 2022.

Вртић Сајлово – изградња објекта

Укупна вредност радова: 274.529.721.05 РСД са ПДВ-а Трајање пројекта: јуН 2021- септембар2022 године Локација: Новом Саду, у насељу Сајлово, у Улици Драгомира Бојанића Гидре, на парцели број 9118/12, К.О. Нови Сад IV Завршена је изградња новог вртића укупне површине  1765,85 […]