23. маја 2022.

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама Ђорђа Магарашевића број 4-двочлано домаћинство и Футошки пут број 14Д-трочлано домаћинство

Утврђује се Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улицама, Футошки пут број 14Д – трочлано домаћинство и Ђорђа Магарашевића број 4 – двочлано домаћинство: Преузмите листе: […]
17. маја 2022.

Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине Града Новог Сада у поступку прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања

Предмет отуђења:  Предмет отуђења су покретне ствари у јавној својини Града Новог Сада, према списку који садржи ближе карактеристике, почетне купопродајне цене и износ депозита, и који је саставни део овог огласа. Преузмите оглас: Оглас
16. маја 2022.

Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство

Констатује се да је Одлуком о програму стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 59/20) опредељен стан број 33, површине 26м2, у Новом Саду, Браће Могин 10, на […]
7. маја 2022.

Одлука о додели стамбене подршке за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, четворочлано и петочлано домаћинство у стамбеном објекту у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 6, изграђеном на парцели број 731/7 КО Нови Сад IV: […]
7. априла 2022.

Предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – Једночлано домаћинство

Утврђује се предлог листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду, Браће Могин број 10 – једночлано домаћинство. Предлог листе
15. марта 2022.

Радови на реконструкцији и санацији Дома културе у Ковиљу са партерним уређењем

Објекат Дома културе у Ковиљу стар више од једног века је током 2020, 2021 и почетком 2022.године добио своје ново рухо. Извршени су радови на реконструкцији и санацији објекта, а и партер је комплетно уређен.  Лоциран у најдужој улици у […]