18/08/2023

Одлука о измени плана јавних набавки за 2023. годину – Измена број 3

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
07/07/2023

Резултати Огласа о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада од 07.07.2023. године

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
23/06/2023

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-150/2023-II од 16.06.2023. […]
16/06/2023

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

На основу члана 83.  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/16, 113/17, 113/17-други закон, 95/18, 95/18-др. закон, 86/19-др. закон, 157/20-др. закон, 114/21 и 123/21-др. закон) и чл. 4, 6, 7. и 8. […]
26/05/2023

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
27/04/2023

Обавештење о измењеним терминима показивања станова у Новом Саду, Момчила Тапавице бб, ламела 5

Због првомајских празника, помера се разгледање станова у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5, па уместо понедељка (01.05.2023.) – термин се помера за среду 03.05.2023. у периоду од 11-13 часова. Преузмите обавештење