04/07/2024

Понуда за закуп пословног простора непосредном погодбом

Градска управа за имовину и имовинско-правно односе објављује: Понуду за закуп пословног простора непосредном погодбом. Погледајте документа: НЕПОСРЕДНА ПОГОДБА ПОНУДА ЗА НЕПОСРЕДНУ ПОГОДБУ
02/07/2024

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у […]
02/07/2024

Одлуке Скупштине Града Новог Сада о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада за двочлано, трочлано и четворочлано домаћинство, за адресу Момчила Тапавице ББ, ламела 5

На основу члана 108. став 1. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/16 и 9/20–др.закон) и чл. 10. и 11. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени […]
12/06/2024

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давања у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада, са распоредом показивања и обрасцем понуде

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21, 58/21 и 51/23) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-175/2024–II од […]
05/06/2024

Одлука о измени плана јавних набавки за 2024. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ број 91/19 и 92/23) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 23.02.2024. године, в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско–правне послове, […]
31/05/2024

Правилник о измени и допуни правилника о ближем уређиваwу поступка јавних набавки

На основу члана 49. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС„, број 91/19 и 92/23), а у складу са чл. 236. и 36. Одлуке о градским управама Града Новог Сада (,,Службени лист Града Новог Сада„, бр. 52/2008, 55/2009, […]