5. априла 2023.

Јавни позив за куповину станова у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду у улици Момчила Тапавице бб, ламела 5

На основу члана 7. Одлуке о куповини стана у јавној својини Града Новог Сада као вид стамбене подршке („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 55/20, 24/22 и 30/22-испр), Стамбена комисија за доделу стамбене подршке куповином станова у јавној својини Града […]
31. марта 2023.

Одлуку о измени плана јавних набавки за 2023. годину

На основу члана 88. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник републике Србије“ број 91/19) и члана 17. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки од 05.08.2021. године в.д. начелника Градске управе за имовину и имовинско-правне послове, доноси: Одлуку […]
21. марта 2023.

Резултати поступка по Огласу о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 19. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/20, 59/20, 24/21 и 58/21), Комисија за спровођење поступка давања у закуп пословног простора у јавној […]
6. марта 2023.

Оглас о спровођењу поступка прикупљања писаних понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада

На основу члана 9. Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 61/19, 8/2020, 59/20, 24/21 и 58/21) и Одлуке Градског већа Града Новог Сада број 361-19/2023-II од 28.02.2023. […]
20. фебруара 2023.

Obaveštenje

Obaveštenje: Zbog kvara došlo je do prekida u fiksnoj telefoniji iz kog razloga telefonske linije Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove trenutno nisu u funkciji. Očekujemo otklanjanje kvara i uspostavljanje telefonskog saobraćaja. Do tada ovoj Gradskoj upravi se možete […]
19. јануара 2023.

Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22

Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22 од 18.01.2023. године У складу са чланом 78. Закона о општем управном поступку (,,Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18-аутентично тумачење), објављује се Решење Градске управе за имовину и имовинско-правне послове број XXV-36-197/22 од 18.01.2023. године, из разлога што […]