18. октобра 2022.

Одлуке о додели стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду за адресу Кисачку број 55-трочлано домаћинство и за адресу Булевар цара Лазара број 47-петочлано домаћинство

Додељује се стамбена подршка куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду: Кисачка 55 – трочлано домаћинство Булевар цара Лазара 47 – петочлано домаћинство
13. октобра 2022.

ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12) Јавно предузећe „Пословни простор“ Нови Сад – у ликвидацији 21000 Нови Сад, Народног фронта 53 објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о обустави поступка Opširnije
28. септембра 2022.

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка број 55 – трочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Кисачка 55 – трочлано домаћинство. Преузмите листу: Листа
16. септембра 2022.

Листе реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство

Утврђује се Листа реда првенства за доделу стамбене подршке куповином стана у јавној својини Града Новог Сада у Новом Саду Булевар цара Лазара број 47 – петочлано домаћинство. Преузмите листу: Листа
25. августа 2022.

Јавни оглас за продају пословног простора у улици Максима Горког 49

Град Нови Сад Градска управа за имовину и имовинско правне-послове ул. народног фронта 53 објављује Јавни оглас ради отуђења пословног простора из јавне својине Града Новог Сада путем прикупљања писаних понуда Преузмите оглас: Оглас  
19. августа 2022.

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Градској управи за имовину и имовинско-правне послове Града Новог Сада

На основу члана 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 21/16, 113/17, 113-17 други закон, 95/18, 98/18 др.закон, 86/19 др.закон, 157/20 др.закон 114/21 и 123/21 др.закон) члан 4, 6, 7. и 8. […]